Prevádzka: Bratislava - Podunajské Biskupice, Vinohradnícka cesta

Maloobchodný cenník platný od 1.2.2018
Frakcie / (mm) EUR / tona
Cena bez DPH Cena s 20% DPH
Prírodné kamenivo
Prírodné kamenivo drobné 0/4 12,00 14,40
Prírodné kamenivo hrubé 4/8 mm 8,00 9,60
Prírodné kamenivo hrubé 8/16 mm 10,00 12,00
Prírodné kamenivo hrubé 16/22 mm 8,00 9,60
Prírodné kamenivo hrubé 22/90 mm 7,50 9,00
Prírodné kamenivo hrubé 90/X mm 10,00 12,00
Štrkopiesok 0/22 mm 8,80 10,56
Prírodné kamenivo hrubé 6/8 mm 10,00 12,00
Surovina
Štrkopiesok prírodný 7,00 8,40
Kal
Kal - zásypový materiál 2,20 2,64
Drvené prírodné kamenivo
Drvené prír. kamenivo drobné 0/2 mm 12,50 15,00
Drvené prír. kamenivo drobné 2/4 mm 9,00 10,80
Drvené prír. kamenivo drobné 0/4 mm 12,00 14,40
Drvené prír. kamenivo drobné neprané 0/4 mm 12,00 14,40
Drvené prír. kamenivo hrubé 4/8 mm 11,00 13,20
Drvené prír. kamenivo hrubé 8/11 mm 10,00 12,00
Drvené prír. kamenivo hrubé 8/16 mm 10,00 12,00
Drvené prír. kamenivo hrubé 22/63 mm 10,00 12,00
Štrkodrvina 0/22 mm 9,50 11,40
Štrkodrvina 0/32 mm 9,00 10,80
Štrkodrvina 0/45 mm 9,00 10,80
Štrkodrvina 0/63 mm 9,00 10,80
Ceny sú uvedené bez DPH a taktiež s 20% DPH bez dopravy. Na žiadosť zákazníka sme pripravení naceniť a zabezpečiť dopravu na miesto určenia. Ponúkame možnosť namiešať na žiadosť zákazníka miešané zmesi podľa vlastnej receptúry odberateľa.
Spoločnosť má Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1481-CPR-0023, dozorovaný QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Dodávané prírodné triedené a drvené kamenivo ako aj miešané zmesi kameniva vyhovujú STN EN 12 620:2002, STN EN 13 139:2002, STN EN 13242:2002, EN 13043:2002, EN 13 043:2002/AC:2004.

Informácie o produktoch a ich dostupnosti Vám radi poskytneme na tel.č.:0903 557 987