Prevádzka: Bratislava - Podunajské Biskupice, Vinohradnícka cesta

Maloobchodný cenník platný od 1.2.2017
Frakcie / (mm) EUR / tona
Cena bez DPH Cena s 20% DPH
Prírodné kamenivo
Prírodné kamenivo drobné 0/4 11,00 13,20
Prírodné kamenivo hrubé 4/8 mm 7,00 8,40
Prírodné kamenivo hrubé 8/16 mm 9,00 10,80
Prírodné kamenivo hrubé 16/22 mm 7,00 8,40
Prírodné kamenivo hrubé 22/90 mm 6,50 7,80
Prírodné kamenivo hrubé 90/X mm 10,00 12,00
Štrkopiesok 0/22 mm 7,80 9,36
Prírodné kamenivo hrubé 6/8 mm 9,00 10,80
Surovina
Štrkopiesok prírodný 6,10 7,32
Kal
Kal - zásypový materiál 2,20 2,64
Drvené prírodné kamenivo
Drvené prír. kamenivo drobné 0/2 mm 10,50 12,60
Drvené prír. kamenivo drobné 2/4 mm 9,00 10,80
Drvené prír. kamenivo drobné 0/4 mm 10,00 12,00
Drvené prír. kamenivo drobné neprané 0/4 mm 10,00 12,00
Drvené prír. kamenivo hrubé 4/8 mm 10,00 12,00
Drvené prír. kamenivo hrubé 8/11 mm 9,00 10,80
Drvené prír. kamenivo hrubé 8/16 mm 9,00 10,80
Drvené prír. kamenivo hrubé 22/63 mm 9,00 10,80
Štrkodrvina 0/22 mm 8,50 10,20
Štrkodrvina 0/32 mm 8,00 9,60
Štrkodrvina 0/45 mm 8,00 9,60
Štrkodrvina 0/63 mm 8,00 9,60
Ceny sú uvedené bez DPH a taktiež s 20% DPH bez dopravy. Na žiadosť zákazníka sme pripravení naceniť a zabezpečiť dopravu na miesto určenia. Ponúkame možnosť namiešať na žiadosť zákazníka miešané zmesi podľa vlastnej receptúry odberateľa.
Spoločnosť má Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1481-CPR-0023, dozorovaný QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Dodávané prírodné triedené a drvené kamenivo ako aj miešané zmesi kameniva vyhovujú STN EN 12 620:2002, STN EN 13 139:2002, STN EN 13242:2002, EN 13043:2002, EN 13 043:2002/AC:2004.

Informácie o produktoch a ich dostupnosti Vám radi poskytneme na tel.č.:0903 557 987